นโยบายความเป็นส่วนตัว

GlaxoSmithKline Services Unlimited ( “เรา” หรือ “GSK”) ให้คำมั่นที่จะปกป้อง และเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายนี้ (พร้อมด้วยข้อตกลงการใช้งานและเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึง) กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมไว้ หรือ ข้อมูลที่คุณให้กับเรา กรุณาอ่านนโยบายต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของเราและวิธีปฏิบัติรวมทั้งวิธีรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ผู้ควบคุมข้อมูล  คือ บริษัท GlaxoSmithKline Services Unlimited  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล (พ.ร.บ.) ปี ค.ศ.1998

INFORMATION WE MAY COLLECT FROM YOU

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ให้ไว้ โดยการกรอกแบบฟอร์มบน  www.Physiogel.com (เว็บไซต์ของเรา)  ข้อมูลนี้หมายรวมถึง ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อสมัครใช้งานเว็บไซต์หรือบนสื่อสิ่งพิมพ์ เราอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งเราเป็นผุ้สนับสนุน และเมื่อคุณรายงานปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ในการที่คุณทำการติดต่อเรา เราอาจจะมีการบันทึกบทสนทนาดังกล่าว

เราอาจร้องขอให้คุณทำแบบสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยที่คุณอาจให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ได้

รายละเอียดของการเยี่ยมชมของเว็บไซต์ทั้งหมด หมายรวมถึงระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสถานที่ เว็บบล็อก ข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ และทรัพยากรที่เข้าถึง

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เรามิได้มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในกลุ่มอายุดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลก่อน

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนและหลังเข้าสู่ระบบ  ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานและหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดด้านล่าง) ข้อมูลเหล่านี้หมายรวมถึงข้อมูล เช่น จำนวนครั้งในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา จำนวนผู้เข้าชมแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าชม เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น  นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมได้ดังกล่าวกับบริษัทอื่นๆในกลุ่ม GlaxoSmithKline (ซึ่งหมายถึงบริษัทในเครือ บริษัทผู้ถือหุ้นและบริษัทในเครือผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1159 พระราชบัญญัติบริษัทแห่งสหราชอาณาจักร ปีค.ศ. 2006) (กลุ่ม บริษัท “GSK") รวมไปถึงบุคคลที่สามด้วย

IP ADDRESSES

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP) เป็นชุดตัวเลขที่ระบุไว้ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร (LAN) หรือเครือข่ายเชื่อมโยงระยะไกล (WAN) เว็บเซิร์ฟเวอร์จะระบุหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานทันทีที่คุณออนไลน์

เราหรือบุคคลที่สามในนามของเรา อาจเก็บหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารระบบและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์  และเราอาจใช้หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์เมื่อทางเราเห็นสมควรว่า มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อปกป้องการให้บริการ เว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่นๆ

COOKIES

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกคุณออกจากผู้ใช้อื่นๆ  ซึ่งช่วยให้คุณมีประสบการณ์เข้าชมเว็บไซต์ที่ดีและช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นด้วย  คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและตัวเลขที่ระบุโดยเซิร์ฟเวอร์ของเพจนั้นๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ได้ที่นโยบายคุกกี้

WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA

GSK ได้กำหนดใช้วิธีการที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  เราใช้ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณจากผู้ใช้งานที่เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง เช่น เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดการเข้าถึงซึ่งอยู่ในสถานที่ควบคุมพิเศษเฉพาะ

ข้อมูลของคุณที่รวบรวมไว้อาจถูกโอนย้ายและจัดเก็บที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) นอกจากนี้ยังอาจนำมาใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอก EEA ที่ทำงานให้เรา หรือบริษัทอื่นในเครือ GSK หรือบริษัทคู่ค้าของเรา ซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการ เมื่อคุณทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ดังกล่าวสามารถจัดเก็บและโอนย้ายตามรายละเอียดข้างต้น

ในกรณีที่คุณเลือกใช้รหัสผ่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณจะต้องรักษารหัสผ่านนี้เป็นความลับ โดยจะต้องไม่แบ่งปันกับผู้ใด

การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยที่สุด  ถึงแม้ว่าเราจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างดีที่สุดแล้วแต่เราจะไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราและคุณจะต้องรับความเสี่ยงจากการโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวเอง แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันว่าการสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดจะไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณ เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ที่จะป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น  

 

USES MADE OF THE INFORMATION

GSK จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม แต่บุคคลที่สามที่มีส่วนในการให้บริการด้านเว็บไซต์ของ GSK อาจเข้าดูและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่เรา โปรดมั่นใจได้ว่าบริษัทบุคคลที่สามทั้งหมดนั้นเป็นบริษัทที่จะต้องมีมาตรฐาน.ในการป้องกันข้อมูลตามที่ GSK กำหนด และจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลดังกล่าวของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการส่วนตัว  ตามปกติแล้ว GSK จะไม่อนุญาตให้บริษัทผู้ให้บริการดังกล่าวนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อทำกิจกรรมการตลาดของตนเอง

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้ข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ หรือข้อมูลที่ทางเราเห็นว่าคุณอาจสนใจ เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมให้เราสามารถติดต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในรูปแบบที่สามารถสื่อสารโต้ตอบได้ กับบริการของเรา เมื่อคุณต้องการ

เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจ และเราจะติดต่อกลับไปเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โปรดทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมบนแบบฟอร์มเก็บข้อมูล (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท GSK

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม:

ในกรณีที่มีการขายหรือซื้อสินทรัพย์หรือธุรกิจใด ๆ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ซื้อหรือขายสินทรัพย์ดังกล่าว

เมื่อเราหรือสินทรัพย์ที่มีความสำคัญทั้งหมดถูกครอบครองโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถือว่าจัดรวมอยู่ในประเภทของสินทรัย์ที่จะต้องโอนย้ายไปด้วย

หากทางเรามีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานและสัญญาต่างๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทในเครือ GSK หรือเพื่อลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่นๆ

YOUR RIGHTS

คุณมีสิทธิ์ร้องขอไม่ให้เราดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะแจ้งให้ทราบทุกครั้ง (ก่อนเก็บข้อมูล ) หากเราต้องการใช้ข้อมูลของคุณหรือมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันการกระทำดังกล่าวได้โดยทำเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมในแบบฟอร์มกรอกข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ทุกเวลา โดยติดต่อเราที่ consumer.relations@gsk.com

เว็บไซต์ของเราอาจมีการลิงค์เชื่อมโยงไปหรือมาจากเว็บไซต์อื่น  หากคุณเข้าใช้งานลิ้งค์เขื่อมโยงดังกล่าว โปรดจำไว้ว่า เว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง โดยที่เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆทั้งสิ้นในนโยบายดังกล่าว  กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์เหล่านั้น 

ACCESS TO INFORMATION

พระราชบัญญัติให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คุณจึงมีสิทธิ์เต็มที่โดยชอบด้วยกฎหมาย  การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 10 ปอนด์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีการประกาศให้ทราบในหน้านี้

CONTACT

คุณสามารถส่งคำถาม ความคิดเห็น และข้อสงสัย ร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มาที่:GlaxoSmithKline
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9GS
United Kingdom

Sharing links (i.e. Share This) [If applicable, local markets to add in all social media links that this page can be shared on]

Indication and Usage (inclusion of GSK product indication and usage information).

Important Safety Information- (inclusion of GSK product specific safety information).

Global “site navigation” footer (footer is normally the same for all pages, if footer for a specific page is different it should be noted here).