วิทยาการเพื่อทางออกของปัญหาผิวจากสตีเฟล

Doctor

เรื่องราวของสตีเฟลเริ่มต้นจากเจตนารมย์อันแรงกล้าเพื่อสุขภาพผิวและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ล้ำหน้าที่สุด

สตีเฟล ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อบริษัท GSK ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1847 ในยุคแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่  ขณะย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 19  ความสนใจในเรื่องสุขภาพผิวและผิวหนังวิทยา ได้รวมกันกลายเป็นสาขาเฉพาะทางการแพทย์แขนงหนึ่ง โดย J.D Stiefel ร่วมกับแพทย์ผิวหนัง Ferdinand von Hebra และ Paul Unna ได้พัฒนาสบู่เวชสำอางคุณภาพเป็นเจ้าแรกๆของโลก

สตีเฟลมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือในกลุ่มแพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผิวจากทั่วทุกมุมโลกในขณะเดียวกันลูกค้าของเรามักแบ่งปัน  ความต้องการและความเข้าใจรวมถึงประสบการณ์ต่างๆกับเรา ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผิวหนังและลูกค้าดังกล่าวนี้ส่งผลให้สตีเฟลสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังที่โดดเด่นและมอบประสบการณ์สุขภาพผิวดีได้

เป็นเวลากว่า 165 ปีแล้วที่สตีเฟลขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสบู่ไปสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกๆวัน เจตนารมณ์แรงกล้าของเราในการดูแลสุขภาพผิวทำให้มั่นใจได้ว่าสตีเฟลจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวอย่างไม่หยุดยั้งและมอบทางออกให้กับปัญหาผิวคุณในอนาคตต่อไป