นโยบายความเป็นส่วนตัว

GlaxoSmithKline (”เรา” หรือ “GSK”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ
นโยบายนี้ (รวมถึง ข้อกำหนดการใช้งาน และเอกสารอื่นใดที่อ้างอิงกับข้อกำหนดนี้) กำหนดพื้นฐานของนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ จากคุณ หรือข้อมูลที่คุณให้แก่เรา ที่เราจะใช้ประมวลผล โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจมุมมองของเราและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณและวิธีการจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น
สำหรับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ค.ศ. 1998 หรือ Data Protection Act 1998 (พระราชบัญญัติ) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัว คือ GlaxoSmithKline Services Unlimited of 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

ข้อมูลที่คุณให้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนไซต์ของเรา www.Physiogel.com (ไซต์ของเรา) ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนเพื่อใช้ไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่โพสต์ เรายังอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่เราให้การสนับสนุน และเมื่อคุณรายงานปัญหานั้นกับไซต์ของเรา
หากคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้น

ที่อยู่ IP

ที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) คือชุดตัวเลขที่กำหนดให้แก่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือผ่านเครือข่ายท้องถิ่นขององค์กรคุณ (LAN) หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) เว็บเซิร์ฟเวอร์จะระบุคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติจากที่อยู่ IP ที่กำหนดให้ในช่วงระยะเวลาที่คุณออนไลน์

เราหรือบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งดำเนินการในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการระบบและวิเคราะห์การใช้ไซต์ของเรา เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้ของไซต์เรา เมื่อเราคิดว่าจำเป็นในการบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของไซต์นี้ หรือเพื่อปกป้องบริการ ไซต์ หรือผู้ใช้รายอื่นของเรา

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณออกจากผู้ใช้เว็บไซต์ของเรารายอื่น ซึ่งจะช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีแก่คุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราและยังทำให้เราสามารถปรับปรุงไซต์ของเราได้อีกด้วย คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก ประกอบด้วยสายอักขระและตัวเลข ที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยเซิร์ฟเวอร์ของทางเว็บเพจ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ที่เราใช้ โปรดดู นโยบายด้านคุกกี้ ของเรา

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ที่ไหน

GSK มุ่งมั่นใช้วิธีการที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามความละเอียดอ่อนของข้อมูล GSK ใช้กระบวนการและเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยหลากหลายวิธีเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ซึ่งคุณให้แก่ GSK บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ด้วยการเข้าถึงที่จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ทำการที่ได้รับการควบคุม

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกส่งต่อ จัดเก็บ และประมวลผลในอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดยอาจเป็นประเทศที่มีสถานประกอบการของ กลุ่ม GSK หรือบริษัทสาขา บริษัทรับจ้างช่วง หรือตัวแทน (ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแค่นิติบุคคลในเครือตามที่มีการให้ความหมายเอาไว้แล้ว)ตั้งอยู่ ทั้งนี้ด้วยการเข้าใช้ไซต์นี้คุณได้ยินยอมให้มีการส่งต่อ ประมวลผล หรือจัดเก็บ ซึ่งข้อมูลภายนอกประเทศไทยได้ GSKจะทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการป้องกันซึ่งข้อมูลในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของคุณ อีกทั้งการส่งต่อข้อมูลเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้อื่น

หากคุณมีการเลือกกำหนดรหัสผ่านเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงไซต์บางส่วนของเรา คุณมีหน้าที่จะต้องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามแจ้งให้ผู้อื่นทราบเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไป แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านมายังไซต์ของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบซึ่งความเสี่ยงในการส่งผ่านข้อมูลใดๆด้วยตัวของคุณเอง แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีความเสียหาย ไม่มีการใช้งานในทางที่ผิด หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ แต่เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  

 

การใช้งานกับข้อมูลนี้

GSK จะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจมีการใช้บุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกเพื่อให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวกับไซต์นี้แก่ GSK และบุคคลดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อสามารถให้บริการเหล่านั้นแก่ GSKได้ ทั้งนี้โปรดมั่นใจได้ว่าทุกบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลตามที่ GSK กำหนด และ GSK ได้ห้ามไม้ให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GSK ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้เพื่อกิจกรรมทางการตลาดของตนเอง

เราจะใช้ข้อมูลของคุณที่มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงเนื้อหาจากไซต์ของเราเป็นไปในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่คุณตามที่ได้มีการร้องขอมา หรือตามที่เรารู้สึกว่าคุณอาจมีความสนใจ ทั้งนี้หากคุณได้ให้ความยินยอมที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการโต้ตอบกันของเราได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการดังกล่าวของคุณ

เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการของเรา

เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจ โดยเราจะติดต่อคุณเฉพาะในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ โปรดเลือกในช่องที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเมื่อเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

การให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอก

ในบางครั้งอาจมีการใช้บุคคลภายนอกที่ได้รับเลือก (“พันธมิตรในเครือ”) เพื่อให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวกับไซต์นี้แก่ Stiefel และการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Physiogel และบุคคลดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะสามารถให้บริการเหล่านั้นแก่ Stiefel ได้  พันธมิตรในเครือนี้รวมถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการดังนี้

  • Salesforce Marketing Cloud
  • Facebook
  • Google

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่สมาชิกของกลุ่ม GSK

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอก ดังนี้

ในกรณีที่เรามีการขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ที่ประสงค์หรือคาดหวังจะขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว

หากเราหรือสินทรัพย์ที่จับต้องได้ส่วนใหญ่ของเราถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าที่บุคคลภายนอกจะได้ครอบครองถูกจัดเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะต้องส่งมอบด้วย

หากเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ หรือเพื่อบังคับใช้หรือให้มีผลตาม ข้อกำหนดการใช้งาน ตลอดจนข้อตกลงอื่น หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของกลุ่ม GSK หรือลูกค้าของเราหรือบุคคลอื่นใด

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปกติ เราจะแจ้งให้คุณทราบ (ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ) หากเราเจตนาจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือหากเราเจตนาจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อป้องกันการประมวลผลดังกล่าวโดยการเลือกหัวข้อในแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อไปที่ consumer.relations@gsk.com

บางครั้ง ไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หากคุณตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดตระหนักว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดในนโยบายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณได้ คุณจะสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ทั้งนี้การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลใดๆอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่ออจัดหารายละเอียดข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณให้ โดยการประมาณการค่าธรรมเนียมนั้น ทาง GSK จะแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่เหมาะสม

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บางครั้ง ไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นของ GSK หรือบุคคลภายนอก ในฐานะบริการของผู้ใช้ของเรา นโยบายนี้ไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น คุณตกลงว่าหากคุณเลือกเข้าไซต์ที่ลิงก์ดังกล่าว GSK จะไม่รับผิดชอบความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ตรวจสอบหรือรับรอง และจะไม่รับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับ (i) วิธีการที่เว็บไซต์ดังกล่าวจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ii) เนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดซึ่ง การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือข้อมูลอื่นใด หรือการบริการ จากเว็บไซต์ดังกล่าว และ (iii) การใช้งานที่ผู้อื่นกระทำในเว็บไซต์เหล่านี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายทางกฎหมายที่ประกาศไว้ในแต่ละเว็บไซต์ที่คุณลิงก์ไป ก่อนที่จะใส่ข้อมูลส่วนตัวใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ในอนาคต โดยประกาศให้ทราบในหน้าเพจนี้ เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไว้ การที่คุณเข้าใช้งานไซต์ของเราต่อไปถือว่าคุณได้ตกลงกับนโยบายนี้ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆที่ได้เกิดขึ้นด้วย

ติดต่อเรา

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น คำขอ และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่

GlaxoSmithKline
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9GS
United Kingdom.