แบบทดสอบวิเคราะห์สภาพผิว

การรู้จักกับประเภทผิวของคุณจะช่วยให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวรวมถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ร่วมทำแบบทดสอบวิเคราะห์สภาพผิวเพื่อค้นหาประเภทผิวพร้อมคำแนะนำในการดูแลผิวที่เหมาะกับคุณ

Skin Diagonosis Lady Image

คำถาม ผิวของคุณเป็นอย่างไร