Liên hệ

Báo cáo biến cố bất lợi  

Để báo cáo bất kỳ biến cố bất lợi liên quan đến sản phẩm GSK:
Số điện thoại: +84 8 3824 8744, số nội bộ 5525
                          +84 963905235
Email: antoanthuoc@gsk.com

Để liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng:
Điện thoại (Miễn phí) VNPT: 12032325 – Viettel: 12280189
Email: vn.customer-relations@gsk.com