Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://gskvideo.edgesuite.net/physiogel/Peter_Tip_01_v04_new.mp4

Bạn có biết?

Vùng da quanh mắt mỏng hơn gấp bốn lần so với các vị trí còn lại trên cơ thể và là vùng da cực kỳ mỏng manh và nhạy cảm