CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chính sách này (cùng với  điều khoản sử dụng của chúng tôi và tất cả các tài liệu khác liên quan) thiết lập cơ sở rằng tất cả những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn và được bạn cung cấp, sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.  Vui lòng đọc thật kỹ các nội dung sau để hiểu rõ quan điểm và việc thực thi liên quan tới thông tin cá nhân của bạn cũng như cách thức chúng tôi xử lý nó.

Theo mục đích của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân 1998 (Đạo luật), đơn vị kiểm soát dữ liệu là GlaxoSmithKline Services Unlimited có trụ sở tại 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Vương quốc Anh.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP TỪ BẠN

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin này của bạn:

Thông tin bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trong website của chúng tôi www.Physiogel.com (trang thuộc sở hữu của chúng tôi). Điều này bao gồm các thông tin được cung cấp trong lúc bạn đăng ký sử dụng trang hoặc đăng tài liệu. Chúng tôi cũng có thể hỏi thông tin về bạn khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi mà chúng tôi tài trợ, và cả khi bạn báo cáo một vấn đề tới chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu một bản ghi nhận lại việc liên lạc đó.

Chúng tôi cũng có thể mời bạn thực hiện một khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không bắt buộc phải trả lời.

Các chi tiết về những lần bạn ghé thăm website của chúng tôi bao gồm toàn bộ dữ liệu lượng truy cập, dữ liệu vị trí truy cập, nhật ký web cùng và các thông tin và nguồn tài nguyên truyền tải khác mà bạn đã truy cập.

Trang Web này không hướng đến hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 18 tuổi. Khi xây dựng trang Web này, chúng tôi không chủ ý thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập trong nhóm tuổi nêu trên khi chưa có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Chúng tôi cũng tự động thu thập (nếu có sẵn) thông tin về trình duyệt và hệ thống vận hành của bạn, các trang Web bạn đã truy cập trước và sau khi truy cập trang Web của chúng tôi, thông tin đăng nhập máy chủ tiêu chuẩn và Địa chỉ IP (xem bên dưới). Thông tin này được tổng hợp để thu thập dữ liệu như tổng số lần truy cập trang Web, số lượng khách truy cập vào từng trang trong trang Web, và các tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet cho khách truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin dưới dạng tổng hợp để hiểu được khách truy cập sử dụng trang Web của chúng tôi như thế nào nhằm mục đích cải thiện trang Web và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp này với các công ty khác trong GlaxoSmithKline group of companies (tức là các công ty con, tổng công ty của chúng tôi, lẫn các công ty con của nó như đã được miêu tả trong phần 1159 trong Đạo luật Doanh nghiệp của Vương quốc Anh năm 2006) ("GSK Group") và với các bên thứ ba khác.

ĐỊA CHỈ IP

Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là một tập hợp các số được gán tự động cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn hoặc thông qua mạng nội bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN) của công ty. Máy chủ Web sẽ tự động xác định máy tính của bạn bằng địa chỉ IP được gán cho nó trong suốt phiên trực tuyến của bạn.

Chúng tôi , hoặc các công ty thuộc bên thứ ba hoạt theo chỉ định của chúng tôi, tập đoàn GSK, có thể thu thập địa chỉ IP cho mục đích quản lý hệ thống và phân tích việc sử dụng trang Web của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng sử dụng địa chỉ IP để nhận dạng người sử dụng trang Web của chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy sự cần thiết của việc tuân thủ điều khoản sử dụng trang Web, hoặc bảo vệ dịch vụ, trang Web, hoặc người sử dụng khác.

COOKIE

Chúng tôi  sử dụng cookie trên trang Web nhằm phân biệt bạn và những người sử dụng khác trên website chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bạn khi truy cập website và cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình. Cookie là các tệp tin rất nhỏ, bao gồm một chuỗi các ký tự và số, được máy chủ của trang Web gán cho máy tính của bạn. Để tìm hiểu thêm về cookie và việc Chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng xem lại Chính sách Cookie

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TẠI ĐÂU

Chúng tôi cam kết sử dụng hợp lý các phương tiện thương mại để đảm bảo rằng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ thích hợp và tùy theo mức độ nhạy cảm của thông tin. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp và công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi tình trạng truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ những thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi trên máy chủ có giới hạn truy cập và đặt tại các cơ sở được kiểm soát.

Thông tin được thu thập trên trang Web của Chúng tôi có thể được chuyển đến, lưu trữ hoặc xử lý tại một địa điểm bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (“EEA”). Nó cũng có thể được xử lý bởi đội ngũ nhân viên hoạt động không thuộc EEA và đang làm việc cho chúng tôi, hoặc cho một công ty khác là đối tác, Group, hoặc cho một trong các nhà cung cấp của chúng tôi. Trong những công việc khác, các nhân viên đó đó có thể tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng việc gửi đi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ, xử lý này.

Trong trường hợp bạn đã chọn một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào các phần nào đó trong website, bạn phải chịu trách nhiệm cho việc bảo mật mật khẩu này. Chúng tôi đề nghị bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Đáng tiếc là, việc truyền tải thông tin qua internet vốn không hề an toàn. Dù cho chúng tôi nỗ lực làm những gì có thể để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cũng không thể đảm bảo được sự an toàn cho những thông tin cá nhân mà bạn truyền tải đến trang Web chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào của bạn đều có thể gặp rủi ro. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo được những mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi xảy ra với dữ liệu, nhưng một khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những nỗ lực thương mại hợp lý để ngăn chặn những trường hợp không may xảy ra tương tự.

SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN

Chúng tôi  sẽ không bán hoặc cho bên thứ ba thuê những thông tin nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, đôi khi bên thứ ba được chọn để cung cấp dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến trang Web cho chúng tôi thì vẫn có thể truy cập vào thông tin của bạn để họ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi . Xin hãy yên tâm vì chúng tôi yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương tự như chúng tôi và nghiêm cấm họ sử dụng thông tin vào mục đích riêng. Cụ thể, chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân vào các hoạt động tiếp thị của họ.

Trong một số trường hợp đặc biệt sau đây chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn:

Để đảm bảo rằng nội dung từ website được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.

Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc các dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi, hoặc từ những điều chúng tôi cảm thấy bạn sẽ quan tâm, theo những gì bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi liên lạc cho các mục đích đó.

Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trong dịch vụ của chúng tôi, khi bạn quyết định sẽ tham gia.

Nhằm thông báo cho bạn các thay đổi từ dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về những hàng hoá và dịch vụ mà bạn có thể sẽ quan tâm. Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với bạn nếu bạn đồng ý với điều này.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này, vui lòng nhấp vào ô trống liên quan trong mẫu chúng tôi dùng để thu thập thông tin của bạn. (Mẫu đăng ký).

TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào thuộc GSK Group.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

Trong trường hợp mua hoặc bán bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của các hoạt động kinh doanh hoặc tài sản đó.

Nếu chúng tôi hoặc toàn bộ khối tài sản của chúng tôi được thu mua bởi bên thứ ba, thì các thông tin cá nhân về do khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được họ nắm giữ sẽ trở thành các tài sản được chuyển giao.

Nếu chúng tôi phải tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân để tuân thủ theo bất kỳ nghĩa vụ pháp luật nào, hoặc để thực thi hay áp dụng  điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cho GSK Group, khách hàng của chúng tôi, hoặc các đối tượng khác.

QUYỀN HẠN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Thường chúng tôi sẽ thông báo đến bạn (trước khi thu thập dữ liệu) nếu chúng tôi có ý định sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào cũng với các mục đích đó. Bạn có thể sử dụng quyền của mình để tránh cho thông tin của bạn bị xử lý như trên bằng cách đánh dấu vào những ô nhất định trong biểu mẫu chúng tôi dùng để thu thập thông tin. Bạn cũng có thể thực hiện quyền của mình vào bất cứ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi
theo thông tin liên lạc:   DKSH Việt Nam – số 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Website của chúng tôi có thể thường xuyên chứa các liên kết đến và từ các website của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập theo một liên kết đến bất kỳ website nào trong số đó, vui lòng lưu ý rằng các website đó có các chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào cho các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho các website này.

TRUY CẬP THÔNG TIN

Bạn được quyền truy cập các thông tin bạn đã cung cấp. Quyền truy cập của bạn có thể được thực hiện căn cứ theo Pháp Luật hiện tại. Bất kỳ yêu cầu truy cập thông tin nào đều có thể phải chịu một khoản phí tiền Việt Nam để chi trả cho chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin chi tiết.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật trong tương lai đều sẽ được đăng tải trên trang này.

LIÊN HỆ

Chúng tôi chào đón các câu hỏi, ý kiến và yêu cầu liên quan đến Chính sách bảo mật này và vui lòng gửi về địa chỉ sau:


Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: – số 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử: Công ty TNHH Quảng Cáo Onepro. Địa chỉ liên lạc: 351/38 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3,Hồ Chí Minh. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0312308209.