ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE

Các điều khoản sử dụng này (cùng với những tài liệu được đề cập) quy định những điều kiện và điều khoản áp dụng khi bạn truy cập website www.Physiogel.com (trang sở hữu của chúng tôi) như khách vãng lai hoặc người dùng đã đăng ký. Việc sử dụng trang này bao gồm việc truy cập, tìm kiếm hoặc đăng ký sử dụng website.

Vì những điều khoản này sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng website, vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu. Chúng tôi khuyến nghị bạn in một bản sao cho mục đích tham khảo về sau.

Bằng việc sử dụng website, bạn xác nhận rằng đã chấp thuận và đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, Vui lòng chấm dứt việc sử dụng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THỂ ÁP DỤNG KHÁC

Các chính sách sau cũng sẽ áp dụng khi bạn sử dụng website

Chính sách bảo mật của chúng tôi thiết lập những điều khoản mà theo đó chúng tôi sở hữu tất cả các dữ liệu cá nhân thu thập được từ bạn, hoặc do bạn tự nguyện cung cấp. Bằng việc sử dụng website, bạn đã đồng ý với việc sở hữu đó và bạn đảm bảo những thông tin cung cấp cho chúng tôi là chính xác.

Chính Sách Sử Dụng Được Chấp Nhận quy định những cách thức sử dụng được cho phép và cấm kỵ trong website của chúng tôi. Khi sử dụng website, bạn phải tuân theo Chính Sách Sử Dụng Được Chấp Nhận này.

Chính sách cookie thiết lập thông tin về các cookie trong website của chúng tôi.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

www.Physiogel.com/vn-là trang web được điều hành bởi DKSH Việt Nam – số 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi các quy định trên website này.

Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật bất kỳ thay đổi nào từ chúng tôi, vì chúng có liên quan đến bạn.

THAY ĐỔI TRONG WEBSITE

Chúng tôi có thể cập nhật website thường xuyên, và thay đổi nội dung tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trong website của chúng tôi có thể đã lâu chưa được cập nhật ở một thời điểm nào đó, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực thi việc này.

Chúng tôi không cam kết rằng website này hoặc bất kỳ thông tin nào trong website là hoàn toàn chính xác.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Glaxo Smith Kline là chủ sở hữu hoặc được cấp quyền sử dụng đối với  tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong website của chúng tôi, và cho toàn bộ tài liệu được đăng tải trên đó. Những sản phẩm đó đều được bảo vệ bởi các Luật và Hiệp định về bản quyền trên toàn thế giới. Toàn bộ quyền đều được bảo hộ.

Bạn có thể in ra một bản sao, và có thể tải xuống các trích đoạn trong bất kỳ trang nào từ website của chúng tôi để phục vụ cho mục đích cá nhân và bạn có thể giúp những người khác trong tổ chức của mình lưu tâm về các thông tin được đăng trên website của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi văn bản dạng cứng hoặc mềm được in ra hoặc tải xuống dưới bất cứ hình thức nào, và bạn không được dùng bất kỳ minh hoạ, hình ảnh, video, chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt ra khỏi văn bản kèm theo.

Các dòng trạng thái của chúng tôi (và của bất kỳ cá nhân đóng góp được xác định nào) với tư cách tác giả của nội dung trên trang web này phải luôn luôn được ghi nhận.

Bạn không được dùng bất kỳ phần nội dung nào trên website vì mục đích thương mại mà không có giấy phép từ chúng tôi hoặc người cấp giấy phép của chúng tôi.

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nội dung nào trong website trái với những điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng website của bạn sẽ chấm dứt và bạn phải trả lại, tiêu hủy tất cả các bản sao tài liệu bạn có được theo quyết định của chúng tôi.

TÍNH CHẤT CỦA THÔNG TIN

Nội dung thể hiện trong trang web chỉ mang tính chất tổng quát. Thông tin tại đây không nhằm thay thế cho các lời khuyên y khoa mà bạn có thể tin cậy. Bạn phải tham vấn lời khuyên từ chuyên gia hoặc cán bộ y tế trước khi áp dụng, hoặc từ bỏ bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trong trang web này.

Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực cập nhật thông tin trong trang web của mình, nhưng chúng tôi không tuyên bố, đảm bảo, bảo lãnh, dù là công khai hay ngụ ý, rằng nội dung trong trang web là chính xác, đầy đủ hoặc luôn được cập nhật.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Không điểm nào trong các điều khoản sử dụng này có thể không bị ràng buộc  đối với những trường hợp tử vong hoặc thương tổn cá nhân gây ra bởi sự sơ suất, hoặc gian lận, che giấu gian lận của chúng tôi, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà không thể bị loại trừ hoặc hạn chế bởi pháp luật Anh.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi miễn trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng vào trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó, dù là công khai hay ngụ ý.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ người dùng nào về những mất mát, tổn thất, dù là trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc nếu không, ngay cả khi có thể đoán trước được, diễn ra trong mối liên hệ với:

Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web; hoặc

Việc sử dụng hoặc tin cậy vào bất cứ nội dung nào trong trang web.

Nếu bạn là một người dùng doanh nghiệp, vui lòng đặc biệt lưu ý rằng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp:

Tổn thất về lợi nhuận, bán hàng, việc kinh doanh hoặc doanh thu;

Gián đoạn trong kinh doanh;

Tổn thất của các khoản tiết kiệm dự kiến;

Tổn thất về cơ hội kinh doanh, lợi thế thương mại hoặc danh tiếng; hoặc

Bất kỳ mất mát, tổn thất gián tiếp hay do hệ quả.

Nếu bạn là một khách hàng sử dụng website, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp website cho việc sử dụng nội địa và tư nhân. Bạn đồng ý không sử dụng trang web cho mục đích thương mại hay kinh doanh, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những tổn thất về lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hay mất cơ hội kinh doanh của bạn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do virus gây ra, do bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán, hoặc những tài liệu gây hại có tính chất kỹ thuật có thể đã đã lây nhiễm vào máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc những tài liệu khác bạn sở hữu do sử dụng, tải xuống nội dung từ website của chúng tôi hoặc những website liên kết với nó.

Chúng tôi mặc định sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web có liên kết với trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chứng thực cho các đường dẫn từ các website liên kết đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn hại nào khi bạn sử dụng các trang đó.

TẢI NỘI DUNG LÊN WEBSITE

Trong bất kỳ thời điểm nào bạn sử dụng một tính năng cho phép đăng tải nội dung lên trang web của chúng tôi, hoặc liên hệ với các người dùng khác trên trang của chúng tôi, bạn phải tuân theo các tiêu chuẩn về nội dung được thiết lập trong Chính Sách Sử Dụng Được Chấp Nhận.

Bạn đảm bảo rằng hoạt động của bạn phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn nói trên, và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi và bồi thường cho chúng tôi nếu vi phạm những quy định đảm bảo đó. Nếu bạn là một khách hàng sử dụng bình thường, nghĩa là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ những thất thoát hoặc tổn hại mà chúng tôi phải chịu do việc bạn vi phạm những quy định bảo đảm đó.

Bất cứ thông tin nào bạn đăng tải lên trang web của chúng tôi đều sẽ được coi là không có tính bảo mật và độc quyền, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân tán, và tiết lộ cho các bên thứ ba dưới bất cứ lý do gì. Chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào trong các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào kèm theo nhưng không bị hạn chế về mặt phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm kết hợp với những thông tin đó.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ nhân dạng của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng nội dung bạn đăng và tải lên trang web của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào cho nội dung hoặc tính chính xác từ nội dung mà bạn hay bất kỳ người dùng nào khác đăng tải lên trang của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền gỡ bỏ bất kỳ bài viết nào mà bạn đăng trên trang của chúng tôi nếu, theo đánh giá từ chúng tôi, bài viết của bạn không tuân thủ quy chuẩn về nội dung được thiết lập trong Chính sách Sử dụng Được Chấp Nhận của chúng tôi.

Quan điểm thể hiện bởi bất kỳ người dùng nào trong trang của chúng tôi không đại diện cho quan điểm lẫn giá trị của chúng tôi.

VIRUS

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang của mình là an toàn và không có bọ hay virus.

Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc đã thiết lập cấu hình thông tin điện tử, chương trình máy tính và nền tảng hệ thống của bạn để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng chương trình diệt virus riêng.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi sai mục đích bằng việc cố ý phát tán virus, trojan, worm, bom logic hay những tài liệu gây hại hoặc nguy hiểm cho hệ thống. Bạn không nên cố gắng truy cập phi pháp vào trang web, máy chủ nơi đang chứa trang web của chúng tôi hay bất kỳ máy chủ, máy tính hay dữ liệu khác kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được phép tấn công trang web của chúng tôi qua tấn công từ chối dịch vụ, hoặc tấn công từ chối dịch vụ phát tán. Bằng việc vi phạm quy định này, bạn đã phạm vào tội Luật Hình Sự Việt Nam (tùy vào phạm vi Bộ Luật áp dụng). Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào tới cơ quan thực thi pháp luật liên quan và sẽ cộng tác với những cơ quan đó bằng cách tiết lộ nhân dạng của bạn cho họ. Với việc vi phạm này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ kết thúc ngay lập tức.

LIÊN KẾT VỚI WEBSITE

Bạn có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, với điều kiện việc đó phải công bằng, hợp pháp và không tổn hại hay lợi dụng danh tiếng của chúng tôi.

Bạn không thể thiết lập đường dẫn tới một địa chỉ không tồn tại để yêu cầu chúng tôi liên kết, xác nhận, hoặc phê duyệt dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn không được đăng liên kết của chúng tôi lên bất cứ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được thiết lập trong bất kỳ trang web nào khác, và bạn cũng không được tạo liên kết tới bất cứ phần nào khác trong trang của chúng tôi ngoại trừ trang chủ.

Chúng tôi có quyền rút lại việc cho phép đăng tải liên kết mà không báo trước.

Trang web mà bạn liên kết tới phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy chuẩn về nội dung thiết lập trong Chính Sách Sử Dụng Được Chấp Nhận của chúng tôi.

LIÊN KẾT VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN TỪ BÊN THỨ BA TRONG WEBSITE

Nơi nào chúng tôi đăng tải liên kết tới những trang web và nguồn tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, những liên kết này chỉ được cung cấp vì nhu cầu thông tin của bạn.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung trong các trang web và nguồn tài nguyên đó.

BÁO CÁO TÁC DỤNG PHỤ CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi khuyến khích các khách hàng báo cáo tất cả tác dụng phụ nghi ngờ trong thời gian sử dụng sản phẩm. Nếu bạn gặp tác dụng phụ và muốn báo cáo, vui lòng liên hệ  consumer.relations@gsk.com.

Nếu bạn lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ nào hoặc bạn nghĩ rằng chúng nghiêm trọng, vui lòng tham vấn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ bởi vì họ có thể cho bạn những lời khuyên tốt nhất.

LUẬT ÁP DỤNG

Nếu bạn là một khách hàng, vui lòng lưu ý rằng các điều khoản sử dụng này, các chủ đề của nó và cách thức hình thành, đều được quản lý theo luật pháp Việt Nam nếu bạn là công dân Việt Nam hoặc truy cập từ Việt Nam

THƯƠNG HIỆU

PHYSIOGEL là nhãn hiệu sở hữu bởi hoặc cấp phép cho tập đoàn GSK  

LIÊN HỆ

Cho mục đích liên hệ, vui lòng liên lạc: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: số 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

 

 

Tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử: Công ty TNHH Quảng Cáo Onepro. Địa chỉ liên lạc: 351/38 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3,Hồ Chí Minh. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0312308209.